<<<

Augustus

De heldenreis

We kunnen het leerproces van mensen beschouwen als een reis die je maakt. Een reis door onbekend gebied. In zijn boek ‘de held met de duizend gezichten’ beschrijft Joseph Campbell de reis van de held. De zoektocht naar de heilige graal door onder andere ridder Lancelot (van koning Arthur) is een bekende reis van een held. De mythologische reis kent verschillende fases:

> Vertrek

De held krijgt, voelt een oproep tot avontuur. Het is tijd het bekende te verlaten en op weg te gaan naar het onbekende. Soms weigert de held. De held moet een drempel over: al zijn eigen angsten en onzekerheden die hem tegenhouden. Maar gaat de held toch dan krijgt de held vaak (bovennatuurlijke)steun van derden.

> Inwijding

De weg kent vele beproevingen, de held moet laten zien wat hij/zij waard is. Vaak ontvangt de held steun. Aan het eind wacht het geschenk. Dat waarvoor de reis is ondernomen. Meestal is het een allesomvattend inzicht. De held kent nu de bron van het leven.

> Terugkeer

De held moet nu, met het verworvene, terug. Het verworvene kan dan in dienst gesteld worden van de gemeenschap. De held wil lang niet altijd terug. Toch moet het. Als hij dan teruggekeerd is met de gave(soms na een vlucht), dan bestaat ook de kans dat de gemeenschap niks wil weten van die gave. Maar als alles goed gaat verrijkt de held de gemeenschap met zijn inzicht en opgedane ervaringen.

Deze drempeloverschrijdende reis leidt tot een transformatie van de held: hij weet nu waar het werkelijk om gaat in het leven en kan van daaruit in alle vrijheid leven.

Heldinnen

Denk niet dat helden alleen maar mannen zijn, natuurlijk niet! Heldinnen genoeg die hun eigen reis maken. We krijgen alleen niet vaak de kans daarover te lezen. Boeken die mythische reizen vanuit vrouwenogen beschrijven: Maxine Hong Kingston: de kijgsheldin. Maureen Murdock: the heroïne's journey. In dit laatste boek komen mythes rond mannen en vrouwen aan de orde. En de desastreuze gevolgen daarvan voor vrouwen. Het boek beschrijft dan ook de reis van de heelwording van vrouwen, en daarmee het ontstijgen van dualiteit. Een waarlijke heldinnenreis.

Eigenlijk verschilt de reis van de gewone mens niet zoveel met die van de held. Tenminste niet als je de reis mythisch opvat. Het gaat dan immers om de zoektocht naar je ware zelf. De zoektocht naar je waarheid in dit leven. Laten we de menselijke variant van de heldenreis eens bekijken:

> Vertrek

Je merkt bij jezelf een onvrede met de bestaande situatie. Je voelt je niet meer thuis in het bestaande. Je verlangt naar iets anders, ook al weet je niet precies wat. Het kan gaan om je werk, je relatie, je familie, je sociale leven, je rol in de samenleving. Wie weet doet ook iemand in deze periode een beroep op je. Iemand die meer in je ziet dan je in jezelf ziet. De beslissing om het onbekende tegemoet te gaan roept veel onzekerheid op. Je moet een drempel over. Sommigen kiezen dan toch echt liever voor de bekende ellende.> Inwijding

Een nieuwe weg op gaan betekent dat je je oude zekerheden verlaat en niet goed weet wat je te wachten staat. Vaak lukt het je niet alleen. Voor je het weet val je terug in oude patronen. Maar vaak is het zo: dat wat je nodig hebt komt op je weg. Het is wel een kwestie van er voor open staan. Tijdens je reis kun je goed de hulp van anderen gebruiken. En soms komt de hulp uit onverwachte hoek. En als je acties ondernomen hebt, hindernissen overwonnen hebt, teleurstellingen verwerkt hebt, volgehouden hebt bereik je waar je naar op zoek was. Misschien heeft het niet de vorm die je van tevoren verwacht had, maar als je het tegenkomt, weet je dat gevonden hebt waar je naar op zoek was.> Terugkeer

Nu is het tijd te delen wat je weet. Je hebt ongetwijfeld nieuwe wijsheid opgedaan, vaardigheden geleerd die je kunt delen met anderen.

Je eigen reis

Vragen die je jezelf kunt stellen:


> Heb ik een verlangen, gevoel dat ik iets anders moet gaan doen (voor al degenen die allergisch zijn voor het woord 'moeten': hier wordt het bedoeld als een innerlijk gevoelde noodzaak)?


> Wat houdt mij tegen om ook daadwerkelijk in actie te komen? Welke drempel moet ik over voor ik op pad kan gaan? Denk aan: verplichtingen, je eigen twijfels en angsten, bindingen die je hebt. Op reis gaan betekent immers ook achterlaten.


> Hoe kan ik steun organiseren? Wie kan mij helpen? Raad geven? Me bijstaan?


> Wat heb ik in huis aan kwaliteiten die ik meeneem op mijn reis en die ik goed kan gebruiken? Bijvoorbeeld: vertrouwen, durf, humor, nieuwsgierigheid, relativeringsvermogen, doorzettingsvermogen?


> Welke overtuigingen heb ik die me kunnen helpen als het moeilijk wordt? Voorbeelden van behulpzame overtuigingen zijn: 'er is altijd hulp.' 'Je zult alleen echte antwoorden vinden, als je bereid bent het niet te weten.'Ik kan op mezelf en anderen vertrouwen.'


> Wat is een eerste stap om te zetten? Want is het geen feit dat iedere reis begint met het zetten van de eerste stap? En dan de volgende en de volgende?


Ik wens je kracht, humor, moed en vertrouwen om je eigen ontdekkingstocht tot een goed einde te brengen.