Curriculum vitae

Algemene gegevens

Bedrijfsnaam : Strapa,
Website: www.strapa.nl

Werkervaring

2001 - heden:

Zelfstandig trainer, coach, ontdekker.

Eigen onderneming Strapa.

> Trainingen. O.a. train de trainer, managementontwikkeling, klantgericht werken, provocatief coachen, leergang sociale vaardigheden, medezeggenschap. Deze trainingen, leergangen opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd.

> Persoonlijke coaching rond loopbaanvraagstukken, ondernemersvraagstukken, en persoonlijke effectiviteit.

> Modelleren (in kaart brengen en overdraagbaar maken van uitzonderlijke vermogens). O.a. topverkopers, adviseurs, interim-managers en trainers gemodelleerd.

> Workshops, trainingen Provocatief coachen.


Opdrachtgevers waren en zijn onder andere: GITP, Vrije Universiteit, PinkRoccade, De Bolder (Sociale Werkvoorziening Texel), Novartis Pharma BV, DLV Rundvee advies, CAOP, CursOR, Schouten en Nelissen, FNV Formaat, KPC, Stavoor, Het Coachbureau, Haeghegroep, Stadsbeheer Rotterdam.

1996 – 2001 Senior managementtrainer/adviseur

Looten organisatie-adviseurs/GITP, den Haag

Werkzaamheden

> Managementontwikkelingstrajecten rond organisatiekunde, verandermanagement, persoonlijke effectiviteit opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd. O.a. voor Universiteit Leiden (doelgroep: leidinggevenden), Vrije universiteit (doelgroep: leidinggevenden), Universiteit Utrecht (doelgroep: hoogleraren), Thuiszorg Amsterdam (doelgroep: leidinggevenden).

> Persoonlijke coaching voor managers en medewerkers van Vrije Universiteit Amsterdam, PinkRoccade, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht. Thema’s: verbeteren persoonlijke effectiviteit, loopbaanvraagstukken.

> Speciale projecten. Te weten:
. Implementatie nieuwe cultuur binnen een waterschap. (O.a. trainingen in het geven van feedback en geven en ontvangen van coaching.)
. Implementatie functionerings-en beoordelingsgesprekken (ook in het Engels) bij een instituut voor hoger onderwijs.
. Cultuur- en organisatieverandering bij een Arbeidsvoorziening. Doel was het verleden te verwerken en na te denken over de toekomst. Methoden: ontgiftingsbijeenkomsten, werkconferenties over visie en wenselijke organisatievorm. Opstellen competentieprofielen.
. Opzetten en uitvoeren van driejarige leergang voor Ambtelijk Secretarissen. Thema’s: secretariële vaardigheden, HRM-beleid, organisatie-analyse, teamvorming, communicatievaardigheden, adviesvaardigheden.

> Accountmanagement. Voor o.a. Universiteit Leiden en ISS.

> Training en advisering van ondernemingsraden (profit en non profit). Training in: onderhandelen, vergadertechniek, conflicthantering, advisering, teamvorming, werkdrukaanpak. Advisering in: fusieproces, reorganisaties, en de rol van de OR.

> Mentor nieuwe trainers.

1992 – 1995 Trainer/adviseur

Travers training, vorming en advies, Baarn

Specialisatie: medezeggenschap bij de overheid

Werkzaamheden
> Ontwerpen en (deels) uitvoeren van scholingsplannen voor alle medezeggenschapscommissies en dienstcommissies van gemeente Vlaardingen, gemeente Leiden, gemeente Den Haag, UvA, KNAW.
> Trainen van diverse medezeggenschapscommissies van verschillende steden.
> Ontwerpen en uitvoeren van een eenjarige leergang voor leden ondernemingsraden rond Management, Beleid en Organisatie. Tevens materiaalontwikkeling.
> Adviesopdrachten voor medezeggenschapscommissies m.b.t. reorganisaties.
> Acquisitie (belacties, offertes, folder en advertenties).
> Accountmanagement (gemeente Den Haag en Leiden).

1986 – 1991 Trainer

Woodbrookers Bentveld, Bentveld

Werkzaamheden

> Ontwerpen en (deels) uitvoeren van scholingsplan voor alle medezeggenschapscommissies en van de gemeente Haarlem

> Opzetten en uitvoeren meerdaagse trainingen voor medezeggenschapscommissies en dienstcommissies bij de overheid. (Gemeente Den Haag, Amsterdam, Leiden, Hoogheemraadschap, ministerie van justitie.)

> Acquisitie (belacties, offertes, folder, advertenties)

> Accountmanagement (o.a. gemeente Den Haag en gemeente Haarlem)

1989 – 1991 Manager Medezeggenschap

Werkzaamheden
> Werving en selectie
> Acquisitie
> Functioneringsgesprekken
> Deskundigheidsbevordering
> Beleidsontwikkeling

Publicaties

Scholing als strategisch instrument. (1998)
In: handboek voor Ondernemingsraden, Samson.

'Ha, ha, dat zeggen alle deurmatten!'
Artikel over provocatieve hulpverlening.
In: Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk. Augustus 2004

‘Provocatieve leerlingbegeleiding’
Samen met Jan Ruigrok (senior trainer/consultant KPC)
In: Tijdschrift voor leerlingbegeleiding. September 2004

Boek: Trainen op topniveau. Succesvolle trainers als rolmodel. Pearson Education Benelux, Amsterdam, 2006
Zie de pagina over dit boek.

Boek: Gelukkig, ik ben een grijze muis! Provocatief zelfhulpboek voor middelmatige mensen. Pearson Education Benelux, Amsterdam, 2008.
Zie ook de website behorende bij het boek: www.ikeengrijzemuis.nl

Boek en dvd: Lachen met Lef! Provocatief coachen in woord en beeld. (Samen met Karin de Galan). Pearson Education Benelux, Amsterdam, 2009.

Beroepsmatige opleidingen en cursussen

Vaardigheden
> Adviesvaardigheden
> Acquisitievaardigheden
> Presentatievaardigheden
> Coachingsvaardigheden

Leren
> Leerstijlen
> Didactische werkvormen

NLP-trainingen (Neuro-linguïstisch Programmeren)
> Jaartraining practitionar NLP 1995 (IEP, Nijmegen)
> Jaartraining master practionar NLP 1996 (IEP, Nijmegen)
> Trainersopleiding NLP 1997 (NLPU, Santa Cruz, California)
> Jaartraining Provocative coaching 2001 (IEP, Nijmegen)

Overige
> Human Resource Management
> Transactionele Analyse
> Psychodrama

Algemene Opleiding

1978 – 1988 : Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
> hoofdvak Sociale ethiek
> bijvakken vormingswerk en feministische theologie

1970 – 1976 : VWO, Christelijk Lyceum Arnhem

Hobby’s

(Berg)wandelen, zingen, beeldhouwen, lezen, badminton, reizen.