<<<

Techniek 4:
Het maken en gebruiken van een focus voor de training

Gebaseerd op de strategie van Anja van Servellen

Stap 1. Bepalen wat de hoofdthema's van de training zijn

Haal de groep voor ogen waar je training aan gaat geven. Bedenk wat voor onderwerpen je gaat behandelen. Waarschijnlijk heb je dat besproken met de klant en/of opdrachtgever.
Stel jezelf de vraag: waar gaat het om in deze training?
Wat zijn de onderwerpen die beslist behandeld moeten worden?
Wat is mijn kernboodschap?

Stap 2. Teken je focus

Teken op een vel papier (een memoblaadje is voor Anja voldoende) een rondje.
In dat rondje zet je je kernwoorden. Wat is voor jou het belangrijkste in deze training?


Een voorbeeld: Hans geeft een training in conflicthantering. Hij heeft daar twee losse dagen voor. Hij kent de groep. Het zijn mensen uit woningbouwcorporaties die te maken hebben met allerlei soorten conflicten met en tussen bewoners. Hij heeft er over nagedacht wat hij in ieder geval wil behandelen en wat zijn kernboodschap is. Hij voegt er voor zichzelf nog een aandachtspunt aan toe. Hij maakt nu zijn focus: Zie het bovenste plaatje aan de rechterkant van deze pagina.


Je ziet: het is waarschijnlijk alleen voor jou duidelijk wat je ermee bedoelt. Maar daar gaat het ook om.

Stap 3. De focus eigen maken

Kijk goed naar je focus(tekening). Doe je ogen dicht en probeer hem in gedachten te zien. Ergens rond ooghoogte. Kijk ernaar en ga in gedachten na wat er bij de kernwoorden hoort. Doe dit net zolang totdat je het beeld van de focus zo op kan roepen.

Stap 4. Gebruiken van de focus tijdens de training

Leg de focus zo voor je dat je het makkelijk kan zien. Niet dat het nodig is, want je kan hem zo oproepen, maar toch is het handig, als geheugensteuntje.
Nu ga je de training geven. In het begin let je goed op wat alle deelnemers zeggen en wat voor sfeer er in de groep is. Je stelt jezelf regelmatig de vraag: past dit binnen mijn focus? Hoe kan ik wat nu gezegd wordt passen binnen de focus, binnen wat we vandaag willen doen? Of je gaat er gelijk mee aan de slag . Wat er in het hier en nu gebeurt en te maken heeft met je kompas, kun je eruit lichten en teruggeven aan de groep. Zodra je merkt dat wat gebeurt teveel afwijkt, las je een stop is. (Pauze, of je legt de discussie stil). En je brengt jezelf en de groep terug naar de inhoud.


Voorbeeld Hans
Hans heer iedereen welkom en vertelt wat de opzet van de eerste dag is. Hij geeft een eigen voorbeeld van hoe lastig het kan zijn goed met conflicten om te gaan. Hij vraagt de deelnemers vervolgens naar hun praktijksituaties. Als snel vliegen de voorbeelden hem om de oren. Het ene nog erger dan de andere. Het lijkt wel of iedereen tegen elkaar aan het opbieden is. Hij haalt zijn focus voor ogen en vraagt zich af: hoe kan ik wat er nu gebeurt gebruiken? Een gedachte komt in hem boven: ja natuurlijk, wat nu gebeurt kan een eerste opmaat zijn naar een conflict! Hij neemt het heft in handen en zegt: kijk, dit is nou zo'n situatie die zomaar kan ontaarden in een conflict. De groep kijkt hem verbijsterd aan. Ja, zegt Hans, want laten we eens kijken naar wat hier gebeurt en naar wat aanleidingen zijn voor conflicten en wat voor soorten er zijn. En hup, ze zitten weer binnen het thema. Zijn focus heeft hem de weg gewezen.

EHBO

'Help, de groep wil helemaal niet binnen mijn focus werken'
'Misschien heb je je focus te gedetailleerd gemaakt. De bedoeling is dat het wel richting geeft, maar jij en de groep bepalen wat je doet om bij je doel uit te komen. Dat betekent dat je veel ruimte moet laten. Het precieze doel kan nog verder ingevuld worden en zeker ook de wijze waarop je daar gaat komen.
Een andere mogelijkheid is dat je van tevoren toch niet goed afgestemd bent op de groep. Of misschien hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Dan heb je twee opties:
Een nieuw contract afsluiten met de groep wat jullie gaan doen deze dagen. Tja, dan zul je een nieuwe focus moeten maken. In een pauze.
De wensen van de groep vertalen naar je focus. Hoe kan het er toch binnen vallen? '


Strapa
drs. Anneke Dekkers
e: Info@strapa.nl
Tel+fax: 020-6938161
M 06 41576176
Korte Blekersstraat 19
1053 TM Amsterdam